logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ การปฏิบัติภารกิจและการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร 

อัลบั้มภาพ

20 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเ...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การเปิดประมูลแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกด...
  1 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้อ...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง