logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจและการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจและการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ว 3.pdf 715 KB 26
12 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว...
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารัก...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง