logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.มห.217 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งเป็นการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน นอกจากการจัดประชุมแล้วยังได้นำที่ราชพัสดุมาเปิดตลาดชุมชนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดอาชีพ และรายอย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ

27 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำประ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคล เนื่องในโอกาสครบ 91 ปี กรมธนารักษ์
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง