logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.มห.217 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งเป็นการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน นอกจากการจัดประชุมแล้วยังได้นำที่ราชพัสดุมาเปิดตลาดชุมชนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดอาชีพ และรายอย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ

27 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงา...
  9 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง