logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

-:- ประชาสัมพันธ์ -:-
โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้า ผัก ผลไม้ ปลอดสารจากเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านด่านยาว (อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ "กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ"
  ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดที่ราชพัสดุ เสนอขายที่ดินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของร...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5
  ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ส.ม...
  9 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย...
  17 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง