logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารได้ประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2
   
     
     
     
     
     
     
     
     
26 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงา...
  9 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พ...
  4 เมษายน 2566
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง