logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารได้ประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2
   
     
     
     
     
     
     
     
     
26 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำประ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคล เนื่องในโอกาสครบ 91 ปี กรมธนารักษ์
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง