logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศเจตนารมย์ "จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารขอประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรมเพื่อให้เกิดคุณธรรมนำการพัฒนาใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลกรทุกคนเกิดจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีงาม เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรมเป้นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
มห0017.5_ว4696 จังหวัดคุณธรรม.pdf 289 KB 24

อัลบั้มภาพ

23 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว...
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารัก...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง