logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ส.มห.217 ซึ่งภายในงานท่านจะพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

9 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ "กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ"
  ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดที่ราชพัสดุ เสนอขายที่ดินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของร...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย...
  17 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  30 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง