logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100ปี การสาธารณสุขไทย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารจะทำการเปิดให้จ่ายแลกเหรียญเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
- ชนิดราคา 20 บาท
- ประเภทโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
- ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมี ข้อความว่า
   “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
- ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
   เบื้องบนรูปตราสัญลักษณ์มีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงสาธารณสุข
   เบื้องล่างรูปตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า “20 บาท”
   ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า “100 ปี การสาธารณสุขไทย”
    เบื้องล่างมีข้อความว่า “ 27 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทย”

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ

อัลบั้มภาพ

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาช...
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Treasur...
  ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Treasury e-Auction) ครั้งที...
  23 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิ...
  ประชาสัมพันธ์การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบบประมูลของกร...
  16 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง