logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการภายใต้ “โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ” โดยนำที่ราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้เปิดรับจองสิทธิเพื่อให้ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมโครงการฯ และได้ขยายเวลาการเปิดจองโครงการเพิ่มเติม จำนวน 5 แปลง โดยสามารถเข้าจองสิทธิได้ที่ https://tdhw.treasury.go.th/Bureaucrat/ โดย มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม QR CODE

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
bdd16726dc01fd77652da9bd86f18ed9.pdf 1 MB 4
19 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การเปิดประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบเหมารวม 4 รายการ
  19 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเล...
  9 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง ขอยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปล...
  8 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง