logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการภายใต้ “โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ” โดยนำที่ราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้เปิดรับจองสิทธิเพื่อให้ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมโครงการฯ และได้ขยายเวลาการเปิดจองโครงการเพิ่มเติม จำนวน 5 แปลง โดยสามารถเข้าจองสิทธิได้ที่ https://tdhw.treasury.go.th/Bureaucrat/ โดย มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม QR CODE

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
bdd16726dc01fd77652da9bd86f18ed9.pdf 1 MB 25
19 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธน...
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์...
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์...
  9 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง