logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เปิดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดมุกดาหาร

เปิดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดมุกดาหาร


          เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.มห.217 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 2-2-05 ไร่ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งอธิบดีกรมธนารักษ์ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข โดยการนำที่ราชพัสดุมาเป็นสถานที่ประชุมและเปิดตลาดชุมชนจะเป็นช่องทางหนึ่งในกาสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดอาชีพ และรายอย่างยั่งยืน
   
     
     
     
     
28 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำประ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคล เนื่องในโอกาสครบ 91 ปี กรมธนารักษ์
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง