logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเปิดประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน 4 รายการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้ดำเนินการเปิดประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน 4 รายการ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห. 2 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 5-2-03 ไร่ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
20220901172342027.pdf 5 MB 69
1 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 152 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว...
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารัก...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง