logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเปิดประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบเหมารวม 4 รายการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้ดำเนินการเปิดประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบเหมารวม 4 รายการ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห. 2 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 5-2-03 ไร่ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
20220919161828298.pdf 5 MB 4
19 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  19 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเล...
  9 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง ขอยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปล...
  8 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง