logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พะบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา กำหนดการจำหน่าย จ่ายแลก ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก)

1. ชนิดทองคำขัดเงา ชนิดราคา 20,000 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำหน่ายราคาเหรียญละ 40,000 บาท 
2. ชนิดเงินขัดเงา ชนิดราคา 1,000 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม จำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาท 
3. ชนิดโลหะสีขาวขัดเงา ชนิดราคา 20 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำหน่ายราคาเหรียญละ 200 บาท 
4. ชนิดโลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำหน่ายราคาเหรียญละ 20 บาท 

 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)
เหรียญเงิน ชนิดบุรุษ และชนิดสตรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท

อัลบั้มภาพ

10 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว...
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารัก...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง