logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเปิดประมูลแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

กรมธนารักษ์มีความประสงค์จะสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่สองแปลงรวมประมาณ 1,081 ไร่ 0 งาน 23.10 ตารางวา โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 50 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

1 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเ...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้อ...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จร...
  20 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง