logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบประมูลของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารหมายเลข 2.pdf 87 KB 5

อัลบั้มภาพ

16 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาช...
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Treasur...
  ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Treasury e-Auction) ครั้งที...
  23 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • สรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดรูปแบบการบริหารจัดก...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง