logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2559

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2559เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 โดยมี โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นำพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่ปวงชนชาวไทยว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย รัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล.
11 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง