logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้คำชี้แนะ

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้คำชี้แนะ6 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง