logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข มห.489 (บางส่วน)

ประชุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข มห.489 (บางส่วน)

          เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข มห.489 (บางส่วน) โดยมี ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ในแปลงที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข มห.489 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

          ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการส่งคืนที่ดินราชพัสดุบางส่วนของแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.489 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex) แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังจากมีการรับคืนพื้นที่แล้วปรากฏว่า มีหลายหน่วยงานแจ้งความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงนี้ ดังนั้นเพื่อให้การขอใช้ที่ดินราชพัสดุมีความคืบหน้าและมองเห็นทิศทางในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ตลอดจนเป็นการทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการผู้ขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้มีการบูรณาการในการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง