logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดงหลวง

กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดงหลวงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้นำอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการศึกษา โดยใช้เงินที่รับบริจาคน้ำใจจากหน่วยงานต่างๆ ไปมอบให้โรงเรียนบ้านนาหลัก และ โรงเรียนบ้านมะนาว ซึ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.240, มห.445 บ้านนาหลัก ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร กัลยาณมิตรที่ดีซึ่งได้นำปกรณ์การเรียนไปมอบด้วย
16 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคล...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  18 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง