logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดงหลวง

กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดงหลวงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้นำอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการศึกษา โดยใช้เงินที่รับบริจาคน้ำใจจากหน่วยงานต่างๆ ไปมอบให้โรงเรียนบ้านนาหลัก และ โรงเรียนบ้านมะนาว ซึ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.240, มห.445 บ้านนาหลัก ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร กัลยาณมิตรที่ดีซึ่งได้นำปกรณ์การเรียนไปมอบด้วย
16 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง