logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวเญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวกัลญา หิตธิเดช ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ในเขตจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๐๓ ทุน ณ หอประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
30 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคล...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  18 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง