logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวเญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวกัลญา หิตธิเดช ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ในเขตจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๐๓ ทุน ณ หอประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
30 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเทศบาลตำบลมุก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว...
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะ...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง