logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การสัมมนา เรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การสัมมนา เรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นวิทยากรร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้หัวข้อเสวนา เรื่อง "โอกาสทองการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (BOI ขอนแก่น) ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจในการรับฟังในครั้งนี้ประมาณ 92 ราย
6 มิถุนายน 2561 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง