logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การสัมมนา เรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การสัมมนา เรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นวิทยากรร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้หัวข้อเสวนา เรื่อง "โอกาสทองการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (BOI ขอนแก่น) ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจในการรับฟังในครั้งนี้ประมาณ 92 ราย
6 มิถุนายน 2561 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง