logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร

การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์มุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เนื่องจากผู้ทรงคุณวุติ ชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยอนุโลม(3 ปี) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ในการประชุมครั้งนี้มีนายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร.ต.อ.พิชิต อวนพล อัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการในวันดังกล่าวด้วย
4 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเทศบาลตำบลมุก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว...
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะ...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง