logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร

การประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์มุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เนื่องจากผู้ทรงคุณวุติ ชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยอนุโลม(3 ปี) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ในการประชุมครั้งนี้มีนายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร.ต.อ.พิชิต อวนพล อัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการในวันดังกล่าวด้วย
4 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง