logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณะศึกษาดูงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภา

ต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณะศึกษาดูงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภา โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณะ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
1 ธันวาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง