logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับท่านพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับท่านพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจกระทรวงการคลังวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมและให้การต้อนรับท่านพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)
12 มกราคม 2559 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง