logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนโครงการชลประทานมุกดาหารและผู้นำชุมชน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์"

เมื่อวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนโครงการชลประทานมุกดาหารและผู้นำชุมชน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 4,361-3-12 ไร่ ตามโครงการ "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อัลบั้มภาพ

9 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้ นายวิทวัส คำชู ร่วมล...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวสุรัญญา บุตราศ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง