logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)

ประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีประเด็นข้อราชการที่หารือกันดังนี้ สรุปรายได้การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล/ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการของรัฐบาล/ โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล/ การสร้างความเข้าใจการเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/ การสนับสนุนการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร/ กิจกรรมผู้ว่าฯพาเที่ยว ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตคนเมืองมุก/ การประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย/ สถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศ และในจังหวัด/ โครงการแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง/ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ/ ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร ฯลฯ
9 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง