logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

13 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำรวจพื้นที่บนที่ราชพัสดุแปลงรองรับก...
  20 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิ...
  19 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการ “อาสา แบ่งปัน สานสัมพันธ์ชุมชน"
  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างรัก ความผูกพัน เพื...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง