logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันปีใหม่ไทยของไทย ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม
11 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 209 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง