logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันปีใหม่ไทยของไทย ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม
11 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 235 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง