logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 4/2560

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 4/2560          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 4/2560) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในปฏิบัติงาน ตลอดจน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
10 มีนาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง