logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

"โครงสร้างพื้นฐาน" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

"โครงสร้างพื้นฐาน" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
12 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง