logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

"โครงสร้างพื้นฐาน" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

"โครงสร้างพื้นฐาน" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
12 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง