logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
          วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้ที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง สีฟ้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง นำพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำนวน 10รูป พร้อมพระสงฆ์ อีกจำนวน 71 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานรอบพระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
          จากนั้นนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ทุกหมู่เหล่า เข้าสู่ภายในศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พร้อมทั้งให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
9 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง