logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์การจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
1.ประเภททองคำ
- น้ำหนัก 20 กรัม
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม.
- สิทธิการจอง 1 เหรียญ/คน
ราคา 50,000 บาท
2.ประเภทเงิน
- น้ำหนัก 22 กรัม
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- สิทธิการจอง 2 เหรียญ/คน
ราคา 2,000 บาท
3.คิวโปรนิกเกิล
- น้ำหนัก 15 กรัม
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
- สิทธิการจอง 3 เหรียญ/คน
ราคา 100 บาท
4.ประเภททองแดง
- น้ำหนัก 150 กรัม
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม.
- สิทธิการจอง 1 เหรียญ/คน
ราคา 3,000 บาท
21 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง