logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดผลการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

17 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้ นายวิทวัส คำชู ร่วมล...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวสุรัญญา บุตราศ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง