logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียนนักศึกษา ร่วมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
5 ตุลาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง