logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียนนักศึกษา ร่วมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
5 ตุลาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง