logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้เชิญภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.511 และ มห.512 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการลงทุนในการเปิดประมูลครั้งต่อไป โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
19 มิถุนายน 2561 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง