logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้เชิญภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.511 และ มห.512 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการลงทุนในการเปิดประมูลครั้งต่อไป โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
19 มิถุนายน 2561 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง