logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

6 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นท...
  8 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดา...
  1 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง