logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บรรยากาศการแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ณ สำนังานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

บรรยากาศการแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ณ สำนังานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เปิดให้แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 4 วาระ เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้แลกเหรียญ โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเป็นอย่างคึกคัก
14 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง