logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลําน้ำโขง

การลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลําน้ำโขงเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบกรณีบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำโขง เนื่องจากผู้เช่ายังไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่เช่าตามเวลาที่กำหนด โดยในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ไปรับฟังปัญหาพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้เช่ารายดังกล่าวแล้ว
11 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง