logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ "เปิดมิติประมูลใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ 14 สุดยอดที่ราชพัสดุ น่าจับจอง ต้องประมูล"

ประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ "เปิดมิติประมูลใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ 14 สุดยอดที่ราชพัสดุ น่าจับจอง ต้องประมูล"กรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ "เปิดมิติประมูลใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ 14 สุดยอดที่ราชพัสดุ น่าจับจอง ต้องประมูล" พร้อมกันทั่วประเทศ
ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้สนใจ
- แถลงข่าว 18 มกราคม 2560
- ขายซอง 25 มกราคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
- ยื่นซอง 25 เมษายน 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมงานแถลงข่าว การเปิดประมูลโคลงการพัฒนาที่ราชพัสดุ จำนวน 14 แปลง ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ชั้น 8
16 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง