logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙นางสาว เบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เดินทางเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ และนายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้้นปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร .
12 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง