logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะ : เป็นเหรียญกษาปณ์กลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม : นิกเกิลร้อยละ 25 ทองแดงร้อยละ 75
น้ำหนัก : 15 กรัม
ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะพระบรมราชูปถัมภกของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบื้องบน และเบื้องล่ามีลายไทยประดิษฐ์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้านซ้ายมีข้อความว่า " พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เบื้องบนรูปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์มีรูปตราสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560 เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า " 20 บาท และข้อความว่า " ประเทศไทย มีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะพระบรมราชูปถัมภกของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบื้องบน และเบื้องล่ามีลายไทยประดิษฐ์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้านซ้ายมีข้อความว่า " พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เบื้องบนรูปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์มีรูปตราสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560 เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า " 20 บาท และข้อความว่า " ประเทศไทย มีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
16 มีนาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง