logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2559

ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2559นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการก่อนการประชุม ในพิธีมอบพระพุทธรูป "พระเจ้าองค์หลวง" เนื่องในพิธีมหาพุทธาภิเษกและงานฉลองศาลาพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 2559 และพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีอุบัติเหตุ
29 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง