logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม "สถานการณ์เศรษฐกิจ ทิศทางและโอกาสการค้า และการลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ"

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม "สถานการณ์เศรษฐกิจ ทิศทางและโอกาสการค้า และการลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ" ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

อัลบั้มภาพ

14 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท...
  7 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ...
  6 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิต...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง