logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ร่วมฟังสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาส (50 วัน) ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมฟังสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาส (50 วัน) ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาส (50 วัน) ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน จากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ณ วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร
2 ธันวาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง