logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้นายวิบูลย์ธรรม วัตชยโรจน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19 มกราคม 2559 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง