logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับคณะผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ต้อนรับคณะผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและขอรับทราบข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และเวลา 14.00 น. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นำคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1081-0-18.7 ไร่
17 พฤษภาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง