logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับคณะผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ต้อนรับคณะผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและขอรับทราบข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และเวลา 14.00 น. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นำคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1081-0-18.7 ไร่
17 พฤษภาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง