logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยมีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อัลบั้มภาพ

10 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
  การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่...
  9 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบา...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง