logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 4/2565

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 เวลา 13.30 น.

อัลบั้มภาพ

31 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐแ...
  28 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  23 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้า...
  16 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง