logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เชิญชวนแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ เนื่องในปีมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเฉลิมพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน สำหรับเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ประกอบด้วย

เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท
จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท

เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท
จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50 บาท
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 50 บาท

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ ดังกล่าวได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 โทร 042-611490
10 สิงหาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง