logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร : ประตูสู่อินโดจีน

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร : ประตูสู่อินโดจีน
งานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร : ประตูสู่อินโดจีน
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน เวลา 08.30 16.00 น.
ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
"10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC
กำหนดการ
08.20-08.50 น. แขกผู้มีเกียรติฯ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียน
(สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.nationtv.tv )
08.50-09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย คุณสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
09.00-09.45 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง..."โครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยคุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม
09.45-10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง.... "โอกาสอุตสาหกรรม และ สินค้าไทยในอาเซียน โดย รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10.30-11.15 น. บรรยายพิเศษ..."สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย....คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
11.15-12.00 น. บรรยายพิเศษ"หลักเกณฑ์การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์
12.00-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15-15.15 น. เสวนาเรื่อง......"เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร : ประตูสู่อินโดจีน
- คุณพงศ์ปณต อิงคสิทธิ์ ผู้บริหารงานกลยุทธ์ธุรกิจข้ามประเทศ ธนาคารกสิกรไทย
- คุณสมเกียรติ เลิศวัฒนาสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
- คุณธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ รองประธานฝ่ายบริหารและพาณิชย์หอการค้า จ.มุกดาหาร
- คุณศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
- คุณสัจจาวงศ์ กิตติธร ประธานอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ดำเนินรายการโดย พิธีกร NATION TV ช่อง 22
16.00 น. จบการสัมมนา
12 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง